About
Theo bạn thì mình là ai?

Một người bình thường như bao người khác.

Mình viết về những gì mình thích, mình tìm hiểu, nó có thể là đam mê mà cũng có thể chỉ là sở thích nhất thời. Quan trọng là mình muốn ghi nó lại ở đây, và nó phải thật đơn giản.

Chào mừng bạn đến với thế giới của mình !

*****
Explore the different categories